tez çalışması

Nilüfer Mutlu cevap verdi 1 gün önce

Tez çalışmasının fotokopisini temin etmek için ne yapmam gerekiyor.

Cevaplar
İlknur DARÇIN ŞAHİNİlknur DARÇIN ŞAHİN Personel cevap 1 gün önce

Sayın Nilüfer MUTLU, 
 
Türkiye Belge Sağlama ve Ödünç Verme Sistemi (TÜBESS) hizmetimizin esasları şu şekildedir;

  • TÜBESS aracılığıyla YÖK Tez Merkezinden Tez Talep Edebilirsiniz.
  • YÖK Ulusal Tez Merkezi’nde https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/ sorgulama yaptığınızda “Bu tezin, veri tabanı üzerinden yayınlanma izni bulunmamaktadır. Yayınlanma izni olmayan tezlerin basılı kopyalarına Üniversite kütüphaneniz aracılığıyla (TÜBESS üzerinden) erişebilirsiniz.” ibaresi ile karşılaştığınız tezleri kütüphanemiz aracılığıyla talep edebilirsiniz.
  • Bunun için ilgili tez taleplerinizi, künye bilgileri (tez no, yazar adı, tez adı, enstitü, yıl) ile birlikte, kurumsal e-posta adresinizden,  tubess@uludag.edu.tr adresine gönderebilirsiniz. (Talep Formu Gerekmiyor.)
  • Bir kullanıcı en fazla 10 adet tez talep edebilmektedir.
  • Yazarı tarafından belirli bir tarihe kadar kullanımı kısıtlanmış tezler talep edilememektedir.
  • Talep edilip sağlanan tezler (1-3 gün), YÖK Protokolü gereğince talep eden kişiye (kullanıcıya) basılı (print) olarak teslim edilmektedir.
  • Bunun için talepte bulunan kişiden sayfa başına 5 kuruş çıktı ücreti talep edilmektedir.
  • Bu hizmetten, Bursa Uludağ Üniversitesi akademisyenleri ile birlikte tüm Bursa Uludağ Üniversitesi öğrencileri de faydalanabilirler.
  • Bir ay içerisinde alınmayan tezler iptal edilir. 

Bilginize sunar, çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.