Kitap Talebi

Gülsüm KOCATAŞ cevap verdi 2 sene önce

Kimler Kütüphane’ye kitap önerebilir?

Cevaplar
Gülsüm KOCATAŞGülsüm KOCATAŞ Personel cevap 2 sene önce

Uludağ Üniversitesi öğrencileri ile akademik ve idari personeli, kitap ve diğer kütüphane materyallerinin satın alınmasını önerebilirler. Öğrenciler kitap önermek için Ödünç Verme Birimindeki formu doldurabilir. Akademik ve İdari personel yayın taleplerini UYATS sistemi aracalığıyla yapması gerekmektedir.