kitap kaybetme

Özkan İnan cevap verdi 38 dakika önce

kitap kaybetmenin cezası nedir?

Cevaplar
Sümeyye UnalSümeyye Unal Personel cevap 37 dakika önce

Sayın Özkan İnan,
Kütüphanemiz koleksiyonunda yer alan kitaplarımızın kaybedilmesi / hasar görmesi hususunda uygulanacak yaptırımlar, Kütüphanemiz Yönergesi Madde 17’de belirtildiği gibidir.
“MADDE 17- (1) Ödünç alınan bilgi kaynağının kaybedilmesi ya da kullanılamayacak derecede hasar görmesi durumunda üyeden bilgi kaynağının aynısını sağlaması istenir. Baskı dışı olması nedeni ile sağlanamıyor ise bilgi kaynağının yeni baskısı varsa sağlanması istenir. İade tarihi geçen kaynaklarda günlük gecikme bedeli üyeden ayrıca tahsil edilir.
(2) Kaybedilen ve yerine sağlanan bilgi kaynağının hazırlanması işlemlerinde kullanılan güvenlik bandı, etiket vb. gibi sarf malzemeleri tutarı da gider olarak tahakkuk ettirilir. Anılan tutarlar her yılın başında Daire Başkanlığı tarafından kurulacak komisyon kararı ile belirlenir.
(3) Bilgi kaynağının temin edilmemesi durumunda bilgi kaynağını kaybeden veya hasara uğratan üyeye, her bir kaynak için rayiç temin bedeli ile sarf malzemesi tutarı tahakkuk ettirilir. İade tarihi geçen kaynaklarda günlük gecikme bedeli, üyeden ayrıca tahsil edilir. Rayiç temin bedeli Taşınır Mal Yönetmeliği’ne göre oluşturulan Değer Tespit Komisyonu tarafından belirlenir”
 Bilgilerinize sunar, iyi günler dileriz.